Pstruhařství Jizerka

Josef HliněnýZe života školy

Dne 20.4. 2017 proběhla odborná exkurze do Horní Sytové. Studenti oboru rybářství mohli vidět umělý výtěr, kulení jiker a následný odchov plůdku lososovitých ryb. Naučili se rozlišovat pohlavní dimorfismus u Lipana podhorního (Thymallus thymallus), Hlavatky obecné (Hucho hucho), Sivena amerického (Salvelinus … >>

Výlov Žitovlice

Josef HliněnýZe života školy

Minulý týden se studenti 3.T oboru Rybářství účastnili výlovu rybníka v obci Žitovlice. Od časného rána panovalo slunečné počasí, které přispělo k dobré atmosféře a celkové pohodě v lovišti. Celkově se vylovilo deset tun násady kapra obecného, který byl následně … >>

Na bledule

Martin KhunZe života školy

13.3.2017 jsme se jeli podívat s turistickým kroužkem na bledule, které rostou v lese nedaleko Bystřice. Naše cesta zpátky do Kopidlna vedla kolem památného stromu Libáňská borovička, jejíž stáří se odhaduje na 350 let.

Projektové dny

Martin KhunZe života školy

V týdnu od 20. do 24.2.2017 probíhají na škole projektové dny. Žáci učňovských oborů mají téma „Zahradníkův rok“, žáci maturitních oborů mají téma „Hobby naší doby“.