Zajímavý učební obor určený pro kreativní a manuálně zručné chlapce i dívky, kteří mají rádi přírodu, a chtějí se věnovat pěstování rostlin pro krásu i užitek.

Základem studia je pěstování všech druhů rostlin, od květin přes ovoce, zeleninu až po okrasné dřeviny. Žáci se naučí všechny odborné zahradnické práce, které budou vykonávat při ošetřování rostlin – množení, řez, zálivka, hnojení, ochrana rostlin proti chorobám a škůdcům a další speciální činnosti. Kromě toho obor nabízí přesah do ochrany životního prostředí, údržby a obsluhy zahradnické mechanizace nebo aranžování květin pro interiéry i exteriéry.

Žáci rovněž zvládnou sadovnickou úpravu zahrad nebo parků od výsadby dřevin přes založení trávníků, cest, jezírek až po ošetřování a krajinářskou úpravu. V rámci studia mají žáci možnost získat řidičský průkaz na traktor a osobní automobil za zvýhodněných podmínek.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na čtyřletých nebo dvouletých nástavbových maturitních oborech středních škol.

Možnosti specializace v rámci studia

 • Zahradní architektura

  • umělecky tvůrčí oblast zahradnictví, která se zabývá pravidly tvorby zahrad a parků, vychází ze znalostí sadovnické dendrologie, školkařství, má přesah do arboristiky i krajinářské tvorby
  • naučíš se základům sadovnického kreslení, čtení plánů a realizace výsadby podle nich, dokážeš navrhovat menší typy zahrad nebo parků s vhodnými kombinace dřevin a květin včetně zahradnických staveb typu pergol, skalek, altánů apod.
  • součástí je tvorba sadovnických plánů s využitím počítačových programů ve 3D
 • Floristika a výstavnictví

  • kreativní oblast zahradnické výroby, ve které se uplatní tvůrčí práce a fantazie při tvorbě různých typů aranžmá z rostlin a výzdobě interiérů a exteriérů k nejrůznějším příležitostem
  • naučíš se vázat různé druhy kytic, věnců, vytvářet floristické dekorace z živých i suchých materiálů, naučíš se pracovat s prostorem interiérů a exteriérů při výzdobě plesů, výstav, přehlídek apod.
  • součástí je také umění prodeje v obchodech a výuka správné komunikace se zákazníkem
 • Opravář drobné mechanizace

  • zahradnický obor zaměřený na opravárenské a servisní služby drobné mechanizace
  • naučíš se základy veškerých zahradnických prací se zaměřením na využívání strojů a zařízení v zahradnické praxi, dokážeš provádět opravy, údržbu a servis drobné mechanizace, zhodnotit provozní spolehlivost strojů
  • zaměření je vyučováno ve spolupráci s odbornou firmou Seco Group a.s.
 • Zahradník – rybář

  • zahradnicko-rybářský obor, který propojuje klasickou zahradnickou produkci s prvky rybářství
  • naučíš se veškeré zahradnické práce, ke kterým patří také zakládání jezírek a okrasných nádrží, navíc základní dovednosti rybářů při ošetřování rybníků, chovu ryb a výlovech, udržování kvality vody či chovu okrasných rybek

Žáci se naučí

 • vázat a aranžovat květiny a zahradnické produkty k různým příležitostem
 • jednat se zákazníkem, připravovat květinové vazby na přání zákazníka
 • připravovat optimální podmínky pro růst a vývoj rostlin ve volné půdě i ve sklenících
 • množit rostliny a pěstovat mladý ovocný a okrasný materiál
 • předpěstovat sadbu zeleniny a květin
 • sít nebo sázet rostliny na trvalé stanoviště a ošetřovat je
 • sklízet, třídit, balit a expedovat rostlinný materiál
 • samostatně vykonávat odborné zahradnické práce jako je řez, hnojení, ochrana proti chorobám a škůdcům…
 • uplatňovat zásady střídání plodin v polním i skleníkovém pěstování
 • používat a udržovat zahradnické nářadí a mechanizaci
 • realizovat sadovnické úpravy podle plánu, zakládat trávníky, budovat sadovnické stavby
 • provádět údržbu sadovnických a krajinářských úprav (řez dřevin a živých plotů, sekání a ošetřování trávníků, přihnojování…)

Proč si vybrat Kopidlno?

 • 1.  Kampus na renesančním zámku

  Naše škola sídlí na zámku, který se nachází uprostřed 8 ha zámeckého parku s rybníkem. Romantické prostředí doplňují historický palmový skleník, výukové skleníky, sádky nebo domov mládeže pouhé 2 min. chůze od školy.

 • 2. Skvěle vybavená specializovaná škola

  Jsme skvěle vybavená specializovaná zahradnická škola s tradicí od 19. století. Výuka probíhá v odborných učebnách, biolaboratoři, ve skleníkovém hospodářství, ovocném sadu nebo na výukové skalce. Máme 30 ha polí a spoustu techniky na jejich obhospodařování i k výuce.

 • 3. Jsme nejúspěšnější zahradnickou školou

  Naši žáci jsou několikanásobnými držiteli mistrovského titulu v zahradnických disciplínách, včetně prestižního ocenění České ručičky – i proto, že máme 100% kvalifikovanost učitelů.


Naši žáci


Na zahradnické škole v Kopidlně jsem moc spokojená, protože nás všichni berou takové, jací jsme.

Martina Brožová, žákyně 1. ročníku

Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s předními vědeckými institucemi např.  Výzkumným šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích nebo Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Žákům zajišťujeme praxi na zajímavých pracovištích v regionu – Biofarmě Košík, Lázních Bělohrad nebo na zámku v Dětenicích. Praxe také probíhá v areálu školy, zámeckém parku nebo na pracovištích skleníkového hospodářství. Škola je vybavena vlastní mechanizací: malotraktory, frézy, sekačky, žací traktůrky, křovinořezy, vysavače listí či drtiče větví.

Profil a uplatnění absolventa

Žák se naučí efektivně vykonávat a organizovat činnosti při pěstování rostlin v zahradnické výrobě – květin, zeleniny, ovocných i okrasných dřevin. Dále umí zajišťovat zahradnické služby a komunikaci se zákazníkem, aranžovat květiny, květinové dekorace v interiérech i exteriérech. Součástí výuky je i možnost získání řidičského průkazu na traktor a osobní automobil se slevou.

Žáci se uplatní jako floristé, zahradníci v realizačních firmách či službách měst a obcí, ve skleníkovém hospodářství, sadech nebo např. v obchodních společnostech a ve službách. Žáci mají rovněž možnost pokračovat ve studiu na nástavbovém oboru Zahradnictví a získat maturitu.

KÓD OBORU 41-52-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zahradník
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Střední vzdělání s výučním listem
ZAKONČENÍ STUDIA Závěrečná zkouška

DÉLKA STUDIA Tříleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Ne

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 30 ŠKOLNÉ Ne MOŽNOSTI STIPENDIA 300 – 500 Kč měsíčně, 1 000 – 3 000 Kč na konci školního roku za prospěch LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA Ano ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Traktor a osobní automobil