Praxe rybářů na jezeru Štít

Josef HliněnýZe života školy

Díky dobré spolupráci s Rybářstvím Chlumec n/C s.r.o. se mohli naši studenti 2. a 3.T zúčastnit praxe na jezeru Štít. Zde získávali základní dovednosti v hospodaření na volných vodách a rybářských revírech, poznali a dodržovali zásady welfare. Osvojili si techniku jízdy lodí a využívali nové potřebné pomůcky a vybavení pro sportovní rybolov, určovali druhy ryb a jejich pohlaví, hodnotili zdravotní stav ryb, jejich kondici a popřípadě stanovili nápravná opatření.

V příštím týdnu proběhne vyhodnocení soutěže o nejtěžší ulovenou rybu a předání putovního poháru.

 

                                                                                                               Petrův zdar.

Zpracoval : Ing. Josef Hliněný