Projekt Šablony II – Zlepšení kvality vzdělávání na Střední škole zahradnické, Kopidlno

Ludmila ŠulcováProjekty

Projekt „Šablony II – Zlepšení kvality vzdělávání na Střední škole zahradnické, Kopidlno“; CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014058 je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Plakát projektu

Projekt „Modernizace a doplnění technického vybavení zahradnických oborů“

Martin KhunProjekty

Střední škola zahradnická v Kopidlně realizuje v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod projekt  názvem „Modernizace a doplnění technického vybavení zahradnických oborů“ pod registračním číslem CZ.1.13/4.200/36.01300. Projekt byl zdárně ukončen 31.5.2015. Zahradní technika, zemědělské stroje a další vybavení nakoupené … >>

Globální svět 2016

Martin KhunProjekty

V rámci Dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016 realizuje Střední zahradnická škola v Kopidlně v tomto roce projekt Globální svět 2016 č.j. 24481/2015-88. Témata s globální problematikou jsou dlouhodobě zařazována … >>

Leonardo da Vinci

Ludmila ŠulcováProjekty

PROJEKT PARTNERSTVÍ / LEONARDO DA VINCI 2009 – 2011 Ve dnech 7. – 10. 4. 2010 proběhlo na naší škole pracovní setkání partnerských škol v rámci projektu Leonardo da Vinci. Setkání se účastnili žáci středních odborných učilišť se svými pedagogy … >>

Comenius

Ludmila ŠulcováProjekty

COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL V RÁMCI PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Od roku 2011 spolupracujeme s partnerskou školou z Velké Británie (Bicton College v Exeteru www.bicton.ac.uk). V rámci této spolupráce se uskuteční výměnné pobyty studentů a učitelů obou škol. Studenti budou pracovat na … >>