Myslivecká praxe.

Josef HliněnýZe života školy

Studenti oboru Rybářství se koncem školního roku 2016-2017 zúčastnili myslivecké praxe v Lužických horách. Praxi a brigády absolvovali v MS Růžák v okolí obce Chřipská. Hlavní náplní byla výstavba a údržba mysliveckých zařízení a přikrmování zvěře. Při večerní čekané určovali … >>

Adaptační kurz 2017

Josef HliněnýZe života školy

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků byl jednou z prvních akcí naší školy. Konal se v překrásném prostředí kampu Pecka, který žákům v doprovodu Mgr. Benešové a Ing. Josefa Hliněného nabídl dobré podmínky pro nejrůznější sportovní aktivity.   Účelem pobytu … >>

Den řemesel – ZŠ Smidary

Petra SedláčkováZe života školy

V pátek šestnáctého června jsme byli pozváni do základní školy ve Smidarech na akci „Den řemesel“. Naši studenti maturitních oborů Rybářství a Zahradnictví seznámili žáky druhého stupně místní základní školy s možnostmi studia v naší škole. U rybářů si vyzkoušeli … >>

Praxe rybářů na jezeru Štít

Josef HliněnýZe života školy

Díky dobré spolupráci s Rybářstvím Chlumec n/C s.r.o. se mohli naši studenti 2. a 3.T zúčastnit praxe na jezeru Štít. Zde získávali základní dovednosti v hospodaření na volných vodách a rybářských revírech, poznali a dodržovali zásady welfare. Osvojili si techniku jízdy … >>

Exkurze Morava

Martin KhunZe života školy

Ve dnech 24. a 25. 5. 2017 se žáci třetích ročníků maturitních oborů a odborného učiliště účastnili exkurze na Moravu. První den si prohlédli Lednicko-Valtický areál a druhý den Květnou a Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Exkurze se účastnilo celkem 27 žáků … >>