Upozornění
Přjímací řízení v letošním školním roce se mění. Cermat vytvořil informační web jako průvodce celým přijímacím řízením.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/25
Přijímací řízení je proces. Skládá se z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (skládají uchazeči pouze u maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a výsledkové listiny přijatých uchazečů.  Uchazeč se oficiálně stává žákem naší školy. Zápisový lístek se v letošním školním roce již neodevzdává.

Přihláška ke studiu se v 1. kole podává do 20.2.2024. Přihlášku je možné podat elektronicky prostřednictvím digitálního systému nebo písemně tiskopisem přímo na adresu střední školy. Přílohou přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, hodnocení uchazeče na vysvědčení za poslední 2 roky studia na ZŠ (nebo ověřené kopie vysvědčení),  a doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Zahradnictví 4 Maturita 30
Rybářství 4 Maturita 30
Léčivé rostliny a rostlinolékařství 4 Maturita 30
Zahradník 3 Výuční list 28
Zahradnické práce 3 Výuční list 28

Přijímací řízení pro maturitní obory


Důležité termíny přehledně

20. února 2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku

12. dubna 2024

15. dubna 2024

  termíny přijímacích zkoušek pro maturitní obory

15. května 2024

 nejzazší termín zveřejnění výsledků


Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky formou testu uzavřených otázek. K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku prostřednictvím digitálního systému nebo písemně (u žáků, kteří zaslali přihlášku tiskopisem).Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy 15. května 2024 zveřejněním na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se neposílá! Zápisový lístek se nepodává.

Důležité dokumenty


Z čeho budou přijímací zkoušky?

Přijímací zkoušky budou formou testu uzavřených a otevřených odpovědí z českého jazyka a matematiky. Testy trvají 60 minut – český jazyk a 70 minut – matematika. Nejsou u něho povoleny žádné pomůcky. Uchazeči s doporučenou úpravou přijímacích zkoušek od pedagogicko-psychologické poradny mají delší čas na vypracování testu příp. jiné doporučené úpravy.

Český jazyk a literatura


  • uzavřené i otevřené úlohy
  • hodnotí se i odpovědi celou větou
  • bude vyhrazeno 60 minut čistého času

Matematika a její aplikace


  • uzavřené i otevřené otázky
  • hodnotí se i postup řešení
  • bude vyhrazeno 70 minut čistého času

Další informace


  • u testů nejsou povoleny žádné pomůcky, jako je kalkulačka nebo pravidla českého pravopisu

Přijímací řízení pro učební obory


Důležité termíny přehledně

20. února 2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

15. květa 2024

zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy


Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Střední škola pošle uchazeči informace k přijímacímu řízení prostřednictvím digitálního systému nebo písemně (u žáků, kteří podali přihlášku tiskopisem). Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole, rozhodnutí přijatým i nepřijatým žákům se neposílá. Zápisový lístek se nepodává.

Důležité dokumenty


Kontaktujte nás


Střední škola zahradnická náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno  +420 493 552 121  +420 493 551 421 info@zahrskola.cz Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Šulcová  +420 602 229 846 sulcova@zahrskola.cz