Vyber si z nabídky maturitních, učebních nebo nástavbových oborů. Není třeba se strachovat, že neodhadneš náročnost – na naší škole umožňujeme žákům změnit obor v průběhu studia. Ti nejšikovnější z učebních oborů se tak mohou dostat do maturitního oboru, a žáci, kteří by měli komplikace, mohou přestoupit do učebních oborů.

Maturitní obory


Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitou.

Učební obory


Tříleté denní studium zakončené závěrečnou zkouškou. Absolvent dosáhne středního vzdělání s výučním listem.

Nástavbové obory


Dvouleté denní studium pro absolventy učebních oborů zakončené maturitní zkouškou. Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitou.