Atraktivní maturitní obor určený pro kreativní a esteticky zaměřené mladé lidi, kteří mají rádi přírodu, a chtějí se dále vzdělávat v oblasti, která má multioborový přesah.

Základem studia je pěstování všech druhů rostlin, od květin přes ovoce, zeleninu až po okrasné dřeviny. Žáci se naučí také vyhodnocovat meteorologické, klimatologické a půdní ukazatele, které budou ovlivňovat následný výběr a ošetřování rostlin. Kromě toho obor nabízí přesah do ochrany životního prostředí, estetického vázání květin, či údržby a obsluhy zahradnické mechanizace. Žáci získají zdarma řidičský průkaz na traktor a se slevou na osobní automobil.

Žáci se naučí i řadu činností souvisejících s vedením podniků a odbytem zahradnických produktů jako je uzavírání smluv, vedení administrativy, marketingové nástroje pro propagaci nebo vyhodnocování ekonomických údajů pro další strategické řízení firmy.

Možnosti specializace v rámci studia

 • Zahradní architektura – základy sadovnického kreslení, vytváření návrhů na PC, čtení plánů a realizace výsadby, vhodné kombinace dřevin, květin do zahrad, parků a veřejné zeleně.
 • Floristika a výstavnictví – vazba kytic, věnců, výroba dekorací z živých i suchých materiálů, výzdoba interiérů i exteriérů, umění prodeje v obchodech, komunikace se zákazníkem.
 • Rostliny pro zdraví a krásu – zdravý životní styl, bylinná kosmetika, pěstování a využívání bylin, technologické postupy při výrobě moštů, vín, piva, konzervace zeleniny a ovoce, výrobě bylinných olejů, tinktur, mastí, esencí…
 • Management a marketing zahradnictví – řízení zahradnických podniků, propagace a odbyt produkce, pořádání zahradnických výstav, přehlídek, průvodcovská činnost, agroturistika zaměřená na zahradnictví, krajinářství nebo biofarmy.
 • Tropické a subtropické zahradnictví – tropické a subtropické rostliny se zahradnickým a zemědělským využitím, zpracování produkce, ochrana ekologického prostředí tropů a subtropů.

Žáci se naučí

 • ovládat technologické postupy při pěstování květin, zeleniny, ovocných a okrasných dřevin
 • vyhodnocovat meteorologické a půdní údaje a využívat je při výběru rostlin a ošetřování
 • navrhovat, realizovat a provádět údržbu sadovnických a krajinářských úprav
 • vázat a aranžovat květiny a zahradnické produkty k různým příležitostem, připravovat vazby
 • nakupovat a prodávat zahradnické výpěstky, suroviny a materiály, vést jejich evidenci
 • uzavírat smlouvy na nákup a odbyt zahradnických výrobků a služeb
 • vést podnikovou administrativu, uzavírat pracovní smlouvy
 • využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho nabídky
 • vyhodnocovat ekonomické ukazatele výroby a využívat je k efektivnímu řízení zahradnického podniku
 • organizovat ochranu přírody, dodržovat předepsané normy ochrany rostlin
 • organizovat sklizeň, posklizňovou úpravu a zpracovávat zahradnické produkty
 • používat a udržovat zahradnické nářadí, obsluhovat mechanizační prostředky a technologická zařízení
 • zajišťovat zahradnické služby pro zákazníky jako je údržba trávníků, živých plotů, řez ovocných a okrasných dřevin

Proč si vybrat Kopidlno?

 • 1.  Kampus na renesančním zámku

  Naše škola sídlí na zámku, který se nachází uprostřed 8 ha zámeckého parku s rybníkem. Romantické prostředí doplňují historický palmový skleník, výukové skleníky, sádky nebo domov mládeže pouhé 2 min. chůze od školy.

 • 2. Skvěle vybavená specializovaná škola

  Jsme skvěle vybavená specializovaná zahradnická škola s tradicí od 19. století. Výuka probíhá v odborných učebnách, biolaboratoři, ve skleníkovém hospodářství, ovocném sadu nebo na výukové skalce. Máme 30 ha polí a spoustu techniky na jejich obhospodařování i k výuce.

 • 3. Jsme nejúspěšnější zahradnickou školou

  Naši žáci jsou několikanásobnými držiteli mistrovského titulu v zahradnických disciplínách, včetně prestižního ocenění České ručičky – i proto, že máme 100% kvalifikovanost učitelů.


Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s předními vědeckými institucemi např.  Výzkumným šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích nebo Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Žákům zajišťujeme praxi na zajímavých pracovištích v regionu – Biofarmě Košík, Lázních Bělohrad nebo na zámku v Dětenicích. Praxe také probíhá v areálu školy, v zámeckém parku nebo na pracovištích skleníkového hospodářství. Škola je vybavena vlastní mechanizací: malotraktory, frézy, sekačky, žací traktůrky, křovinořezy, vysavače listí či drtiče větví.

Profil a uplatnění absolventa

Žák se naučí efektivně vykonávat a organizovat činnosti při pěstování rostlin v zahradnické výrobě – květin, zeleniny, ovocných i okrasných dřevin. Dále umí zajišťovat zahradnické služby a komunikaci se zákazníkem, aranžovat květiny, květinové dekorace v interiérech i exteriérech, vést provozní dokumentaci, využívat marketingové nástroje k prezentaci firmy a její tržní nabídky. Součástí výuky je i získání řidičského průkazu skupiny T a zvýhodněná možnost získání skupiny B.

Žáci se uplatní jako floristé, zahradní architekti, ve státní správě, v realizačních firmách či službách měst a obcí, ve skleníkovém hospodářství, sadech nebo např. v obchodních společnostech a ve službách. Žáci mají rovněž možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dokumenty ke stažení pro obor Zahradnictví

KÓD OBORU
41-44-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Zahradnictví

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Do celkového hodnocení se projevují i známky z pololetního vysvědčení v 9. třídě a obě vysvědčení z 8. třídy ZŠ. Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30

ŠKOLNÉ
Ne

MOŽNOSTI STIPENDIA
200 Kč měsíčně, až 1 000 Kč pololetně za prospěch

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Traktor a osobní automobil