Atraktivní maturitní obor určený pro kreativní a esteticky zaměřené mladé lidi, kteří mají rádi přírodu, a chtějí se dále vzdělávat v oblasti, která má multioborový přesah.

Základem studia je pěstování všech druhů rostlin, od květin přes ovoce, zeleninu až po okrasné dřeviny. Žáci se naučí také vyhodnocovat meteorologické, klimatologické a půdní ukazatele, které budou ovlivňovat následný výběr a ošetřování rostlin. Kromě toho obor nabízí přesah do ochrany životního prostředí, estetického vázání květin, či údržby a obsluhy zahradnické mechanizace. Žáci získají zdarma řidičský průkaz na traktor a se slevou na osobní automobil.

Žáci se naučí i řadu činností souvisejících s vedením podniků a odbytem zahradnických produktů jako je uzavírání smluv, vedení administrativy, marketingové nástroje pro propagaci nebo vyhodnocování ekonomických údajů pro další strategické řízení firmy.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách přírodovědného, zemědělského a zahradnického charakteru.

Možnosti specializace v rámci studia

 • Zahradní architektura

  • umělecky tvůrčí oblast zahradnictví, která se zabývá pravidly tvorby zahrad a parků, vychází ze znalostí sadovnické dendrologie, školkařství, má přesah do arboristiky i krajinářské tvorby
  • naučíš se základy sadovnického kreslení, čtení plánů a realizace výsadeb, dokážeš navrhovat vhodné kombinace dřevin a květin do zahrad, parků nebo veřejné zeleně podle jejich nároků a estetických pravidel, dovedeš zakomponovat přírodní jezírka, zahradní stavby jako jsou altány, pergoly, skalky apod.
  • součástí je tvorba sadovnických plánů s využitím počítačových programů v 3D
 • Floristika a výstavnictví

  • kreativní oblast zahradnické výroby, ve které se uplatní tvůrčí práce a fantazie při tvorbě různých typů aranžmá z rostlin a výzdobě interiérů i exteriérů k nejrůznějším příležitostem
  • naučíš se vázat různé druhy kytic, věnců, vytvářet floristické dekorace z živých i suchých materiálů, naučíš se pracovat s prostorem interiérů i exteriérů při výzdobě plesů, výstav, přehlídek apod.
  • součástí je také umění prodeje v obchodech a výuka správné komunikace se zákazníkem
 • Léčivé rostliny

  • moderní trendová oblast zahradnictví, jejímž cílem je podpora zdravého životního stylu, souvisí s kvalitou zahradnické produkce, kvalitou potravin s přesahem do lékařství a kosmetiky
  • naučíš se pěstování a využití bylin a jejich zpracování do bylinných olejů, tinktur, esencí a jiných léčivých či kosmetických výrobků, také technologické postupy při výrobě moštů, vín, piva, při konzervaci zeleniny a ovoce

Žáci se naučí

 • ovládat technologické postupy při pěstování květin, zeleniny, ovocných a okrasných dřevin
 • vyhodnocovat meteorologické a půdní údaje a využívat je při výběru rostlin a ošetřování
 • navrhovat, realizovat a provádět údržbu sadovnických a krajinářských úprav
 • vázat a aranžovat květiny a zahradnické produkty k různým příležitostem, připravovat vazby
 • nakupovat a prodávat zahradnické výpěstky, suroviny a materiály, vést jejich evidenci
 • uzavírat smlouvy na nákup a odbyt zahradnických výrobků a služeb
 • vést podnikovou administrativu, uzavírat pracovní smlouvy
 • využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho nabídky
 • vyhodnocovat ekonomické ukazatele výroby a využívat je k efektivnímu řízení zahradnického podniku
 • organizovat ochranu přírody, dodržovat předepsané normy ochrany rostlin
 • organizovat sklizeň, posklizňovou úpravu a zpracovávat zahradnické produkty
 • používat a udržovat zahradnické nářadí, obsluhovat mechanizační prostředky a technologická zařízení
 • zajišťovat zahradnické služby pro zákazníky jako je údržba trávníků, živých plotů, řez ovocných a okrasných dřevin

Proč si vybrat Kopidlno?

 • 1.  Kampus na renesančním zámku

  Naše škola sídlí na zámku, který se nachází uprostřed 8 ha zámeckého parku s rybníkem. Romantické prostředí doplňují historický palmový skleník, výukové skleníky, sádky nebo domov mládeže pouhé 2 min. chůze od školy.

 • 2. Skvěle vybavená specializovaná škola

  Jsme skvěle vybavená specializovaná zahradnická škola s tradicí od 19. století. Výuka probíhá v odborných učebnách, biolaboratoři, ve skleníkovém hospodářství, ovocném sadu nebo na výukové skalce. Máme 30 ha polí a spoustu techniky na jejich obhospodařování i k výuce.

 • 3. Jsme nejúspěšnější zahradnickou školou

  Naši žáci jsou několikanásobnými držiteli mistrovského titulu v zahradnických disciplínách, včetně prestižního ocenění České ručičky – i proto, že máme 100% kvalifikovanost učitelů.


Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s předními vědeckými institucemi např.  Výzkumným šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích nebo Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Žákům zajišťujeme praxi na zajímavých pracovištích v regionu – Biofarmě Košík, Lázních Bělohrad nebo na zámku v Dětenicích. Praxe také probíhá v areálu školy, v zámeckém parku nebo na pracovištích skleníkového hospodářství. Škola je vybavena vlastní mechanizací: malotraktory, frézy, sekačky, žací traktůrky, křovinořezy, vysavače listí či drtiče větví.

Profil a uplatnění absolventa

Žák se naučí efektivně vykonávat a organizovat činnosti při pěstování rostlin v zahradnické výrobě – květin, zeleniny, ovocných i okrasných dřevin. Dále umí zajišťovat zahradnické služby a komunikaci se zákazníkem, aranžovat květiny, květinové dekorace v interiérech i exteriérech, vést provozní dokumentaci, využívat marketingové nástroje k prezentaci firmy a její tržní nabídky. Součástí výuky je i získání řidičského průkazu skupiny T a zvýhodněná možnost získání skupiny B.

Žáci se uplatní jako floristé, zahradní architekti, ve státní správě, v realizačních firmách či službách měst a obcí, ve skleníkovém hospodářství, sadech nebo např. v obchodních společnostech a ve službách. Žáci mají rovněž možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

KÓD OBORU 41-44-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zahradnictví
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Střední vzdělání s maturitou
ZAKONČENÍ STUDIA Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Přijímací zkoušky se konají – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Do celkového hodnocení se projevují i známky z pololetního vysvědčení v 9. třídě a obě vysvědčení z 8. třídy ZŠ. Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 30 ŠKOLNÉ Ne MOŽNOSTI STIPENDIA až 1 000 Kč pololetně za prospěch LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA Ano ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Traktor a osobní automobil