Tříletý učební obor určený zejména pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V oboru se dobře uplatní kreativní a manuálně zruční žáci, kteří mají rádi přírodu.

Základem studia je pěstování rostlin. Žáci se naučí všechny odborné zahradnické práce při množení rostlin a jejich ošetřování. Zhotovují dekorativní výrobky ze živých i sušených květin, obsluhují zahradnickou mechanizaci.

Možnosti specializace v rámci studia

 • Prodavač květin – aranžér

  • tvůrčí oblast zahradnické výroby, ve které se uplatní fantazie při tvorbě různých typů aranžmá z rostlin k nejrůznějším příležitostem, výzdobě interiérů i exteriérů
  • žáci se naučí vázat různé druhy kytic, věnců, vytvářet floristické dekorace ze živých i suchých materiálů, vhodně komunikovat se zákazníkem a seznámí se s vedením prodejny
 • Zakládání a ošetřování parků a zahrad

  • obor zahradnické výroby, který se zabývá přípravou a organizací výsadby parků nebo zahrad a jejich následného ošetřování tak, aby se zachovala jejich krása a funkčnost
  • žáci se naučí číst sadovnické plány a realizovat podle nich výsadbu dřevin, květin, založení trávníků, jezírek, trvalkových záhonů a dalších sadovnických prvků, dokáží zahrad následně ošetřovat – sekání trávníků, řez keřů, stromů, živých plotů, hnojení apod.
 • Produkční zahradnictví

  • obor zahradnické výroby, zabývající se produkcí květin, zeleniny, ovoce nebo školkařských výpěstků – stromů, keřů a jiných rostlin
  • žáci se naučí množit a pěstovat všechny rostliny k prodejním účelům – květiny k řezu, k sušení, pokojové květiny, zeleninu a ovoce ke konzumu, zeleninovou sadbu, ovocné stromky, okrasné stromky a keře, trávy, azalky a rododendrony a další rostliny

Žáci se naučí

 • připravit optimální podmínky pro růst a vývoj rostlin ve volné půdě i ve sklenících
 • množit rostliny a pěstovat mladý okrasný materiál
 • vázat a aranžovat květiny a zahradnické produkty k různým příležitostem
 • jednat se zákazníkem, připravovat květinové vazby na přání zákazníka
 • nakupovat a prodávat zboží, vést evidenci v obchodě, provádět inventury
 • předpěstovat sadbu květin, sít nebo sázet rostliny na trvalé stanoviště a ošetřovat je
 • sklízet, třídit, balit a expedovat rostlinný materiál
 • s odborným vedením vykonávat odborné zahradnické práce (řez, hnojení, ochrana proti chorobám a škůdcům)
 • uplatnit zásady střídání plodin v polním i skleníkovém pěstování
 • používat a udržovat zahradnické nářadí a jednoduchou mechanizaci
 • s odborným vedením realizovat výsadby sadovnických úprav a v dalších letech je ošetřit
 • zakládat a ošetřovat trávníky

Proč si vybrat Kopidlno?

 • 1.  Kampus na renesančním zámku

  Naše škola sídlí na zámku, který se nachází uprostřed 8 ha zámeckého parku s rybníkem. Romantické prostředí doplňují historický palmový skleník, výukové skleníky, sádky nebo domov mládeže pouhé 2 min. chůze od školy.

 • 2. Skvěle vybavená specializovaná škola

  Jsme skvěle vybavená specializovaná zahradnická škola s tradicí od 19. století. Výuka probíhá v odborných učebnách, biolaboratoři, skleníkovém hospodářství, ovocném sadu nebo na výukové skalce. Máme 30 ha polí a spoustu techniky na jejich obhospodařování i k výuce.

 • 3. Jsme nejúspěšnější zahradnickou školou

  Naši žáci jsou několikanásobnými držiteli mistrovského titulu v zahradnických disciplínách, včetně prestižního ocenění České ručičky – i proto, že máme 100% kvalifikovanost učitelů.


Naši žáci


Na zahradnické škole se mi líbí, protože se učíme na zámku. Kolem školy je krásný park, rybník a internát je hned u školy.

Kristýna Vychytilová, žákyně 2. ročníku

Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s předními vědeckými institucemi např. Výzkumným šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích nebo Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Žákům zajišťujeme praxi na zajímavých pracovištích v regionu – Biofarmě Košík, Lázních Bělohrad nebo na zámku v Dětenicích. Praxe také probíhá v areálu školy, zámeckém parku nebo na pracovištích skleníkového hospodářství. Škola je vybavena vlastní mechanizací: malotraktory, frézy, sekačky, žací traktůrky, křovinořezy, vysavače listí či drtiče větví.

Profil a uplatnění absolventa

Žák se naučí efektivně vykonávat činnosti při pěstování rostlin v zahradnické výrobě – květin, zeleniny, ovocných i okrasných dřevin. Dále umí zajišťovat zahradnické služby a komunikaci se zákazníkem, aranžovat květiny nebo květinové dekorace v interiérech i exteriérech.

Žáci se uplatní v širokém spektru zaměstnání, která souvisejí s prodejem a pěstováním květin. Práci naleznou např. v obchodech při prodeji a aranžování květin, v realizačních zahradnických firmách a technických službách obcí, při zakládání a ošetřování parků a zahrad, ve skleníkovém hospodářství při pěstování květin k řezu či hrnkových rostlin, v zahradnických podnicích zaměřujících se na produkci ovoce a zeleniny nebo v ovocných a okrasných školkách.

KÓD OBORU 41-52-E/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zahradnické práce
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Střední vzdělání s výučním listem
ZAKONČENÍ STUDIA Závěrečná zkouška

DÉLKA STUDIA Tříleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Ne

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 28 ŠKOLNÉ Ne MOŽNOSTI STIPENDIA 300 – 500 Kč měsíčně, 1 000 – 3 000 Kč na konci školního roku za prospěch LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA Ano