Exkurze Morava

Martin KhunZe života školy

Ve dnech 24. a 25. 5. 2017 se žáci třetích ročníků maturitních oborů a odborného učiliště účastnili exkurze na Moravu.
První den si prohlédli Lednicko-Valtický areál a druhý den Květnou a Podzámeckou zahradu v Kroměříži.
Exkurze se účastnilo celkem 27 žáků pod vedením třídních učitelů p. Háska a Khuna.