Zajímavý maturitní obor pro chlapce i dívky se vztahem k přírodě a zvířatům, které zajímá rybolov, vodohospodářství, akvaristika, ale také myslivost nebo ochrana životního prostředí.

Základem studia je porozumění ekosystému vodního prostředí se zaměřením na chov ryb a vodní drůbeže v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Vedle organizace výlovů, sestavování plánů rybářské výroby, práce na sádkách nebo líhních se žáci také naučí zásadám akvaristiky od pěstování vodních rostlin, chov akvarijních ryb a jejich rozmnožování, až po zajištění kvality vody v akváriích.

Žáci se také naučí základům myslivosti s možností získání loveckého lístku a vodohospodářství. Dále získají řidičské oprávnění skupiny T (traktor) a zvýhodněnou možnost získání skupiny B.

Žáci se naučí

 • ovládat technologické postupy při chovu ryb v rybnících, rybochovných zařízeních, akváriích a při chovu vodní drůbeže
 • zásady plemenářské práce, množit a odchovávat raná stádia ryb i vodní drůbeže
 • nakupovat a prodávat suroviny, materiály a produkty, vést evidenci a uzavírat smlouvy
 • vést podnikovou administrativu, uzavírat pracovní smlouvy
 • využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku
 • vyhodnocovat ekonomické ukazatele výroby a využívat je k efektivnímu řízení podniku
 • technologii krmení a přikrmování ryb, posuzování zdravotního stavu ryb, navrhnout preventivní i léčebná opatření
 • zásady hygieny v chovech i ve zpracovnách ryb, pracovní postupy při zpracování ryb včetně předpisů a norem
 • základy chovu akvarijních ryb
 • provádět základní analýzu vody, zhodnotit ji z hlediska životního prostředí, chovu ryb i činnosti člověka
 • chápat ekosystém vodního prostředí jako součást životního prostředí, posoudit dopad chovu ryb na stav ekosystému a naopak
 • předpisy a normy týkající se vodního hospodářství, chovu ryb a rybolovu, myslivosti a dalších

Proč si vybrat Kopidlno?

 • 1.  Kampus na renesančním zámku

  Naše škola sídlí na zámku, který se nachází uprostřed 8 ha zámeckého parku s rybníkem. Romantické prostředí doplňují historický palmový skleník, výukové skleníky, rybářské sádky nebo domov mládeže pouhé 2 min. chůze od školy.

 • 2. Skvěle vybavená specializovaná škola

  Jsme skvěle vybavená specializovaná zahradnická škola s tradicí od 19. století. Výuka probíhá v odborných učebnách, biolaboratoři, přilehlých rybářských sádkách a rybnících v okolí Kopidlna.

 • 3. Jsme nejúspěšnější zahradnickou školou

  Naši žáci jsou několikanásobnými držiteli mistrovského titulu v zahradnických disciplínách, včetně prestižního ocenění České ručičky – i proto, že máme 100% kvalifikovanost učitelů.


Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s předními vědeckými institucemi např.  Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Žákům zajišťujeme také praxi na zajímavých pracovištích v regionu – Rybářství Chlumec nad Cidlinou, soukromé rybníky Šliků. Praxe také probíhá v areálu školy.

Profil a uplatnění absolventa

Žák se naučí efektivně vykonávat a organizovat činnosti související s chovem, rozmnožováním a zpracováním ryb a vodní drůbeže, dále základy akvaristiky, myslivosti, vodohospodářství a ekologie. Součástí výuky je i získání řidičského průkazu skupiny T a zvýhodněná možnost získání skupiny B.

Žáci se uplatní jako specialisté v rybářských podnicích, líhních, rybářských svazech, ve vodohospodářství, akvaristice, v profesích týkajících se životního prostředí, jako zootechnici, úředníci ve státní správě nebo v manažerských pozicích rybářských, potravinářských a zemědělských společností. Žáci také mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, především zemědělského, ekologického a přírodovědného zaměření.

Dokumenty ke stažení pro obor Rybářství

KÓD OBORU
41-43-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Rybářství

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ
Střední vzdělání s maturitou

ZAKONČENÍ STUDIA
Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA
Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
Přijímací zkoušky se konají – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Do celkového hodnocení se projevují i známky z pololetního vysvědčení v 9. třídě a obě vysvědčení z 8. třídy ZŠ. Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ
30

ŠKOLNÉ
Ne

MOŽNOSTI STIPENDIA
200 Kč měsíčně, až 1 000 Kč pololetně za prospěch

LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA
Ano

ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ
Traktor a osobní automobil