Zajímavý maturitní obor pro chlapce i dívky se vztahem k přírodě a zvířatům, které zajímá rybolov, vodohospodářství, akvaristika, ale také myslivost nebo ochrana životního prostředí.

Základem studia je porozumění ekosystému vodního prostředí se zaměřením na chov ryb a vodního ptactva v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Ke komplexnímu pohledu na rybářskou problematiku přispívají znalosti a dovednosti hydrobiologie a hydrochemie, zakládání rybníků, chovu kaprovitých i lososovitých ryb, vodního ptactva, nemocí ryb nebo sportovního rybolovu. Žáci získají zdarma řidičské oprávnění skupiny T (traktor) a se slevou skupiny B (auto).

Zaměření v oboru:   akvaristika – myslivost – vodohospodářství

Žáci se naučí vše potřebné k samostatné práci akvaristy – zakládat a ošetřovat akvária. množit a chovat akvarijní rybky a rostliny, udržovat kvalitu vody, seznámí se s problematikou myslivosti a vodohospodářství u nás, chovem zvěře, lovectvím, střelectvím, chovem psů, základy myslivecké latiny, rozvojem a ochranou vodních zdrojů, protipovodňovými opatřeními apod. Po složení zkoušek lze získat i lovecký lístek.

Absolventi oboru mohou pokračovat ve studiu na vysokých školách přírodovědného nebo zemědělského charakteru se zaměřením na rybářství, akvaristiku a vodohospodářství. Rybářství můžete také studovat jako specializaci učebního oboru Zahradník.

Žáci se naučí

 • ovládat technologické postupy při chovu ryb v rybnících, rybochovných zařízeních, akváriích a při chovu vodní drůbeže
 • zásady plemenářské práce, množit a odchovávat raná stádia ryb i vodní drůbeže
 • nakupovat a prodávat suroviny, materiály a produkty, vést evidenci a uzavírat smlouvy
 • vést podnikovou administrativu, uzavírat pracovní smlouvy
 • využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku
 • vyhodnocovat ekonomické ukazatele výroby a využívat je k efektivnímu řízení podniku
 • technologii krmení a přikrmování ryb, posuzování zdravotního stavu ryb, navrhnout preventivní i léčebná opatření
 • zásady hygieny v chovech i ve zpracovnách ryb, pracovní postupy při zpracování ryb včetně předpisů a norem
 • základy chovu akvarijních ryb
 • provádět základní analýzu vody, zhodnotit ji z hlediska životního prostředí, chovu ryb i činnosti člověka
 • chápat ekosystém vodního prostředí jako součást životního prostředí, posoudit dopad chovu ryb na stav ekosystému a naopak
 • předpisy a normy týkající se vodního hospodářství, chovu ryb a rybolovu, myslivosti a dalších

Proč si vybrat Kopidlno?

 • 1.  Kampus na renesančním zámku

  Naše škola sídlí na zámku, který se nachází uprostřed 8 ha zámeckého parku s rybníkem. Romantické prostředí doplňují historický palmový skleník, výukové skleníky, rybářské sádky nebo domov mládeže pouhé 2 min. chůze od školy.

 • 2. Skvěle vybavená specializovaná škola

  Jsme skvěle vybavená specializovaná zahradnická škola s tradicí od 19. století. Výuka probíhá v odborných učebnách, biolaboratoři, přilehlých rybářských sádkách a rybnících v okolí Kopidlna.

 • 3. Jsme nejúspěšnější zahradnickou školou

  Naši žáci jsou několikanásobnými držiteli mistrovského titulu v zahradnických disciplínách, včetně prestižního ocenění České ručičky – i proto, že máme 100% kvalifikovanost učitelů.


Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s předními vědeckými institucemi např.  Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Žákům zajišťujeme také praxi na zajímavých pracovištích v regionu – Rybářství Chlumec nad Cidlinou, soukromé rybníky Šliků. Praxe také probíhá v areálu školy.

Profil a uplatnění absolventa

Žák se naučí efektivně vykonávat a organizovat činnosti související s chovem, rozmnožováním a zpracováním ryb a vodní drůbeže, dále základy akvaristiky, myslivosti, vodohospodářství a ekologie. Součástí výuky je i získání řidičského průkazu skupiny T a zvýhodněná možnost získání skupiny B.

Žáci se uplatní jako specialisté v rybářských podnicích, líhních, rybářských svazech, ve vodohospodářství, akvaristice, v profesích týkajících se životního prostředí, jako zootechnici, úředníci ve státní správě nebo v manažerských pozicích rybářských, potravinářských a zemědělských společností. Žáci také mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, především zemědělského, ekologického a přírodovědného zaměření.

KÓD OBORU 41-43-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Rybářství
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Střední vzdělání s maturitou
ZAKONČENÍ STUDIA Maturitní zkouška

DÉLKA STUDIA Čtyřleté studium

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Přijímací zkoušky se konají – test se skládá z českého jazyka a matematiky. Do celkového hodnocení se projevují i známky z pololetního vysvědčení v 9. třídě a obě vysvědčení z 8. třídy ZŠ. Detailní informace o přijímacích zkouškách zde.

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ 30 ŠKOLNÉ Ne MOŽNOSTI STIPENDIA až 1 000 Kč pololetně za prospěch LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA Ano ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ Traktor a osobní automobil