Adaptační kurz 2017

Josef HliněnýZe života školy

Adaptační kurz pro žáky 1. ročníků byl jednou z prvních akcí naší školy. Konal se v překrásném prostředí kampu Pecka, který žákům v doprovodu Mgr. Benešové a Ing. Josefa Hliněného nabídl dobré podmínky pro nejrůznější sportovní aktivity.

 

Účelem pobytu však byla zejména adaptace žáků, k němuž výrazně přispěl psycholog Mgr. Luboš Toman PhD. z PPP Jičín. Žáci pod jeho vedením absolvovali několik lekcí zaměřených  na seznamovací a komunikační techniky a prostřednictvím sociálních her se pokusili o vytvoření dobrého klimatu ve třídě.

 

Kurz byl rozhodně přínosnou aktivitou pro naše nové žáky, kteří měli možnost lépe poznat nejenom svůj kolektiv, ale i  své budoucí učitelé.