Den řemesel – ZŠ Smidary

Petra SedláčkováZe života školy

V pátek šestnáctého června jsme byli pozváni do základní školy ve Smidarech na akci „Den řemesel“. Naši studenti maturitních oborů Rybářství a Zahradnictví seznámili žáky druhého stupně místní základní školy s možnostmi studia v naší škole. U rybářů si vyzkoušeli … >>

Praxe rybářů na jezeru Štít

Josef HliněnýZe života školy

Díky dobré spolupráci s Rybářstvím Chlumec n/C s.r.o. se mohli naši studenti 2. a 3.T zúčastnit praxe na jezeru Štít. Zde získávali základní dovednosti v hospodaření na volných vodách a rybářských revírech, poznali a dodržovali zásady welfare. Osvojili si techniku jízdy … >>

Exkurze Morava

Martin KhunZe života školy

Ve dnech 24. a 25. 5. 2017 se žáci třetích ročníků maturitních oborů a odborného učiliště účastnili exkurze na Moravu. První den si prohlédli Lednicko-Valtický areál a druhý den Květnou a Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Exkurze se účastnilo celkem 27 žáků … >>

Na Chotuc za orchidejemi

Marcela BoudnáZe života školy

Ve středu 17. května navštívil turistický kroužek přírodní památku vrch Chotuc, kde se vyskytuje řada vzácných rostlin např. vstavač nachový a klokoč zpeřený.