Nástavbový maturitní obor určený pro absolventy zahradnických učebních oborů. Studium prohlubuje odborné znalosti a přidává všeobecně vzdělávací předměty.

Od 1.9.2021 se tento obor neotvírá. Absolventům zahradnických učebních oborů nabízí škola možnost nástupu do  vyššího ročníku čtyřletého maturitního oboru Zahradnictví. Pro další informace o možnosti tohoto studia napište na zahrskola@seznam.cz nebo tel. 602 229 846 Ing. Ludmila Šulcová příp. nás navštivte o některém z našich dnů otevřených dveří.

Možnosti specializace v rámci studia

 • Zahradní architektura

  • umělecky tvůrčí oblast zahradnictví, jež se zabývá pravidly tvorby zahrad a parků, vychází ze znalostí sadovnické dendrologie, školkařství, má přesah i do arboristiky a krajinářské tvorby
  • žáci se naučí základy sadovnického kreslení, čtení plánů a realizace výsadby, dokáží navrhovat vhodné kombinace dřevin a květin do zahrad, parků a veřejné zeleně, zakomponovat přírodní jezírka, zahradní stavby jako jsou altány, pergoly, skalky apod.
  • součástí je tvorba sadovnických plánů s využitím počítačových programů ve 3D
 • Floristika a výstavnictví

  • kreativní oblast zahradnické výroby, ve které se uplatní tvůrčí práce a fantazie při tvorbě různých typů aranžmá z rostlin a výzdobě interiérů a exteriérů k nejrůznějším příležitostem
  • žáci se naučí vázat různé druhy kytic, věnců, vytvářet floristické dekorace z živých i suchých materiálů, naučí se pracovat s prostorem interiérů a exteriérů při výzdobě plesů, výstav, přehlídek apod.
  • součástí je také umění prodeje v obchodech a výuka správné komunikace se zákazníkem

Žáci se naučí

 • ovládat technologické postupy při pěstování květin, zeleniny, ovocných a okrasných dřevin
 • vyhodnocovat údaje meteorologické, klimatologické a půdní a využívat je při výběru sortimentu rostlin a jejich následného ošetřování při pěstování (závlaha, výživa, ochrana proti chorobám a škůdcům…)
 • vést podnikovou administrativu, uzavírat pracovní smlouvy
 • využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho tržní nabídky
 • vyhodnocovat ekonomické ukazatele výroby a využívat je k efektivnímu řízení zahradnického podniku
 • organizovat ochranu rostlin, dodržovat předepsané normy ochrany rostlin
 • řídit výživu rostlin v souladu se zásadami ochrany životního prostředí
 • organizovat sklizeň, posklizňovou úpravu a zpracovávat zahradnické produkty
 • používat a udržovat zahradnické nářadí,  obsluhovat mechanizační prostředky a technologická zařízení včetně jejich údržby
 • navrhovat, realizovat a provádět údržbu sadovnických a krajinářských úprav
 • zajišťovat zahradnické služby jako je údržba trávníků, řez ovocných a okrasných dřevin, sklizeň…
 • vázat a aranžovat květiny a zahradnické produkty k různým příležitostem
 • připravovat květinové vazby na přání zákazníka včetně kalkulace
 • nakupovat a prodávat zahradnické výpěstky, suroviny a materiály, vést jejich evidenci
 • uzavírat smlouvy na nákup a odbyt zahradnických výrobků a služeb
 • provádět inventarizaci trvalých porostů

Proč si vybrat Kopidlno?

 • 1.  Kampus na renesančním zámku

  Naše škola sídlí na zámku, který se nachází uprostřed 8 ha zámeckého parku s  rybníkem. Romantické prostředí doplňují historický palmový skleník, výukové skleníky, sádky nebo domov mládeže pouhé 2 min. chůze od školy.

 • 2. Skvěle vybavená specializovaná škola

  Jsme skvěle vybavená specializovaná zahradnická škola s tradicí od 19. století. Výuka probíhá v odborných učebnách, biolaboratoři, ve skleníkovém hospodářství, ovocném sadu nebo na výukové skalce. Máme 30 ha polí a spoustu techniky na jejich obhospodařování i k výuce.

 • 3. Jsme nejúspěšnější zahradnickou školou

  Naši žáci jsou několikanásobnými držiteli mistrovského titulu v zahradnických disciplínách, včetně prestižního ocenění České ručičky – i proto, že máme 100% kvalifikovanost učitelů.


Spolupráce a možnosti praxe

Spolupracujeme s předními vědeckými institucemi např. Výzkumným šlechtitelským ústavem ovocnářským v Holovousích nebo Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Žákům zajišťujeme praxi na zajímavých pracovištích v regionu – Biofarmě Košík, Lázních Bělohrad nebo na zámku v Dětenicích. Praxe také probíhá v areálu školy, v zámeckém parku nebo na pracovištích skleníkového hospodářství. Škola je vybavena vlastní mechanizací: malotraktory, frézy, sekačky, žací traktůrky, křovinořezy, vysavače listí či drtiče větví.

Profil a uplatnění absolventa

Žák se naučí efektivně vykonávat a organizovat činnosti při pěstování rostlin v zahradnické výrobě – květin, zeleniny, ovocných i okrasných dřevin. Dále umí zajišťovat zahradnické služby a komunikaci se zákazníkem, aranžovat květiny, květinové dekorace v interiérech i exteriérech, vést provozní dokumentaci, využívat marketingové nástroje k prezentaci firmy a její tržní nabídky.

Žáci se uplatní jako floristé, zahradní architekti, ve státní správě, v realizačních firmách či službách měst a obcí, ve skleníkovém hospodářství, sadech nebo např. v obchodních společnostech a ve službách. Žáci mají rovněž možnost pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dokumenty ke stažení pro nástavbový obor Zahradnictví