Krásy pražských zahrad

Lenka RočkováZe života školy

Žáci 2. ročníku oboru zahradník a zájemci ze 3. ročníku oboru zahradnictví navštívili 20. června 2019 historické zahrady v Praze.

Exkurzi jsme zahájili v Královské zahradě, kde jsme si prohlédli renesanční úpravu před Královským letohrádkem. Odtud jsme pokračovali přírodně krajinářskou částí Královské zahrady k Pražskému hradu. Další navštívenou zahradou byla Vrtbovská zahrada. Tato terasová barokní zahrada italského typu je jednou z nejkrásnějších zahrad v Praze. Dále jsme navštívili Palácové zahrady na jižním svahu pod Pražským hradem. Jedná se o pás terasových zahrad, které tvoří zahrady Ledeburská, Velká a Malá Pálffyovská, Kolowratská a Malá Fürstenberská. Na závěr jsme navštívili Valdštejnskou zahradu u sídla Senátu ČR, kde jsme si prohlédli krápníkovou stěnu s přilehlou voliérou, nádherně vyzdobenou salu terrenu, ornamentální výsadby a bazén s okrasnými rybami. Také nás zaujali po zahradě se volně pohybující pávi korunkatí a bílí.