Leonardo da Vinci

Ludmila ŠulcováProjekty

PROJEKT PARTNERSTVÍ / LEONARDO DA VINCI 2009 – 2011

leonardoVe dnech 7. – 10. 4. 2010 proběhlo na naší škole pracovní setkání partnerských škol v rámci projektu Leonardo da Vinci. Setkání se účastnili žáci středních odborných učilišť se svými pedagogy z Polska, Německa a ČR (2x – SŠGS Nová Paka a SŠZa Kopidlno). Hlavní koordinátorkou projektu za naši školu a garantem této akce je Bc. Milena Bělecká.

 

V termínu 20. – 24.9.2010 se 10 žáků SOU zúčastnilo odborné stáže v lyceu v polském Darlowu.
Tato část projektu byla zaměřena na kalkulaci výrobků. V rámci projektu byl pro nás připraven bohatý doprovodný program, který nám přiblížil historii a kulturu našich sousedů. Na hladký průběh návštěvy bedlivě dohlíželi Bc. Bělecká a Bc. Šourek.

 

Setkání účastníků projektu proběhlo ve dnech 7. – 11.2.2011 na Střední škola gastronomie a služeb v Nové Pace.Zúčastnilo se 13 žáků z 1. – 3. SOU. K práci přistupovali velmi zodpovědně a pečlivě. Vyzkoušeli si práci s modelovací čokoládovou hmotou, přípravu restauračních moučníků a flambování. Dále jsme zkonzultovali práci na vzdělávacím programu, který má být průřezem celého projektu.

 

V rámci projektu LVD proběhla další návštěva 28.3. – 1.4.2011, tentokrát v německém Schkeuditzu. Jednalo se o poslední pracovní návštěvu se studenty. Během těchto dnů jsme propojili znalosti a dovednosti získané z předešlých aktivit. Žáci byli v rámci pracovních aktivit rozděleni do 4 skupin, (v každé skupině byli studenti z různých škol a zemí) – příprava moučníků, příprava menu, výzdoba stolu, divadlo.
Mimo jiné jsme poznávali kulturní i přírodní památky našich sousedů. Navštívili jsme města Lipsko, Berlín, Drážďany.

Bc. Milena Bělecká