Comenius

Ludmila ŠulcováProjekty

COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOL V RÁMCI PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ

comeniusOd roku 2011 spolupracujeme s partnerskou školou z Velké Británie (Bicton College v Exeteru www.bicton.ac.uk). V rámci této spolupráce se uskuteční výměnné pobyty studentů a učitelů obou škol.

Studenti budou pracovat na společném projektu, jehož úkolem bude porovnat situaci českých a britských zahrad a zodpovědět otázku: „Jak mohou zahrady zpříjemnit život našich obyvatel.“Zainteresovaní studenti budou mít možnost vylepšit své komunikační dovednosti v anglickém jazyce, navázat nové kontakty a účastnit se zahradnických aktivit obou škol (např. Kopidlenský kvítek).

Žáci Střední školy zahradnické v Kopidlně byli na výměnném pobytu ve Velké Británii.

V rámci projektu Comenius odjela 14. června 2012 skupina 15 žáků se dvěma pedagogy zahradnické školy (Mgr. Tomáš Hásek a Mgr. Lucie Kuříková) na 10-ti denní výměnný pobyt do Anglie. Cílem jejich cesty byla střední škola Bicton College, která se podobně jako kopidlenská škola specializuje na výuku zahradnictví a krajinářství. Sídlo školy je v JZ Anglii v blízkosti města Exeter, které je hlavním městem hrabství Devon.

Během pobytu čekal žáky bohatý program zaměřený na poznávání historie, kultury a přírodních zajímavostí navštívené oblasti. Při cestě tam se žáci zastavili na dva dny v Londýně, kde je čekala prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností (Tower of London, Tower Bridge, Westminsterské opatství, Parlament, Londýnské oko, Buckinghamský palác, Hyde park, …).

Hlavní náplní programu byly odborné exkurze po typických anglických parcích a zahradách. Žáci navštívili Knighsthayes Court, zoologickou a botanickou zahradu v Paingtonu, Eden Project, RHS Rosemoor a také světově proslulou královskou botanickou zahradu v Londýně (Kew Gardens), která byla založena již v době panování královny Viktorie (1937-1901). Žáci si také prohlédli partnerskou školu, její učebny, knihovnu, ale i zázemí pro odborný výcvik (skleníky, pavilony, park) a internát. Součástí programu bylo také setkání s tamními žáky a učiteli. Žáci anglické školy zavítají do Kopidlna v říjnu tohoto roku a mimo plánovaného programu v České republice je čeká účast na Kopidlenském kvítku.

Střední škola zahradnická hostila studenty z Velké Británie

V rámci programu Comenius hostila naše škola ve dnech 8. – 18. října 2012 návštěvu studentů zahradnictví z Bicton College ve Velké Británii. Jedenáct studentů v doprovodu dvou učitelů (Ben Murrell, Andrea Rye) a jednoho překladatele (Mario Vančo) navázali na předchozí pobyt našich žáků v Anglii v červnu 2012. Hlavní náplní výměnného pobytu byla účast v soutěži Kopidlenský kvítek a návštěva významných zahrad a parků v České republice. Angličtí studenti se s velkým zájmem účastnili všech soutěžních kategorií soutěže Kopidlenský kvítek (řízkování, výsadba salátu, poznávání rostlinného materiálu a roubování) mimo aranžování, které na své škole mají jako samostatný obor. Během sobotní prodejní výstavy si prohlédli vyzdobené prostory školy, zhlédli ukázku aranžování našich žáků a další zajímavosti, které naše škola pro 19. ročník připravila.

V druhé polovině své návštěvy se angličtí studenti účastnili odborných exkurzí po zahradách a parcích pod vedením učitelky Mgr. Kuříkové. Společně s některými našimi žáky si prohlédli anglický park a zámek na Sychrově, navštívili botanickou zahradu v Liberci a společně s učitelem Mgr. Háskem zavítali také do průhonického parku.

Mimo odborných exkurzí podnikli angličtí studenti také výlet do Prachovských skal a tři dny měli vyhrazené pro poznání kulturních památek našeho hlavního města Prahy. Součástí programu byla také společná práce anglických studentů s našimi žáky na zahradnickém anglicko-českém a česko-anglickém slovníku a nástěnce o pobytu v České republice. Studenti z Anglie měli také možnost poznat prostředí naší školy (učebny, internát, palmový skleník, zázemí pro odborný výcvik, park…) a setkat se nejen s našimi žáky, ale i učiteli.


sokrates_miniV rámci Comenia jsme v letech 2009 – 2011 pracovali na společném projektu s parnerskými školami z Německa, Itálie, Polska, Maďarska a Chorvatska. Naši žáci vytvořili propagační materiál o naší škole a městě Kopidlně v německém a anglickém jazyce. Plakátek charakterizující naší školu. Dále se žáci podíleli na výzkumném úkolu na katedře zahradnicví ČZU v Praze, zaměřeném na ekologii, ochranu životního prostředí, výskyt chorob a škůdců. Pracovali s přenosnou laboratoří – měření přítomnosti vitamínu C v ovoci a zelenině a spolupracovali s VŠÚO Holovousy.

Ve dnech 6. – 11.5.2010 se účastnily 2 žákyně 3.T, Hrůšová a Prokorátová, učitelky cizích jazyků Brádlová a Stránská a paní ředitelka Nosková pracovní stáže v Amalfi v jižní Itálii.

Ve dnech 18. – 22. 10. 2010 se 2 žákyně 4.T, Kejzarová a Wlczková, pod vedením paní učitelky Stránské, zúčastnily pracovní stáže v polském Štětíně. Kromě práce na projektu podnikli účastníci stáže také výlet lodí do Swinemunde a navštívili výzkumný ústav Eureka. Další setkání proběhlo 19. – 23.3.2011 v Kopidlně. Účastníci projektu podnikli také výlet do Českého ráje. Následovala stáž 4. – 7.4.2011 v Bavorsku. Za naší školu se zúčastnily žákyně Anna Nováková a Kristýna Černá v doprovodu učitelek cizích jazyků. Navštívily dvě partnerské školy a společně s účastníky z dalších čtyř zemí pracovaly na ekologickém projektu. Všechny nadchla nádherná příroda Bavorských Alp.

Závěrečná zpráva projektu