Další kola přijímacího řízení
Ředitelka školy vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2024/25 pro učební obory Zahradník a Zahradnické práce a maturitní obory Zahradnictví, Rybářství a Rostlinolékařství.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2024/25

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/25  – 2. kolo
Přijímací řízení je proces. Skládá se z podání přihlášky, přijímacích zkoušek (skládají uchazeči pouze u maturitních oborů), zveřejnění výsledků přijímacích zkoušek a výsledkové listiny přijatých uchazečů.  Uchazeč se oficiálně stává žákem naší školy. Zápisový lístek se v letošním školním roce již neodevzdává.

Přihláška ke studiu se v 3. kole podává do 15.8.2024. Do 3. kola přijímacího řízení může podat uchazeč, který nebyl přijat v 1. a 2. kole do žádného oboru vzdělání nebo se vzdal práva na přijetí.  Přihlášku je možné podat pouze písemně tiskopisem přímo na adresu střední školy. Přílohou přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, hodnocení uchazeče na vysvědčení za poslední 2 roky studia na ZŠ (nebo ověřené kopie vysvědčení),  a doporučení školského poradenského zařízení nezbytné pro úpravy přijímacího řízení, jedná-li se o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.

Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Počet přijímaných žáků Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře
Zahradnictví 4 Maturita 30
Rybářství 4 Maturita 30
Léčivé rostliny a rostlinolékařství 4 Maturita 30
Zahradník 3 Výuční list 28
Zahradnické práce 3 Výuční list 28

Přijímací řízení pro maturitní obory


Důležité termíny přehledně – 3. kolo

15. srpna 2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku

29.srpna 2024

  termín přijímacích zkoušek pro maturitní obory

29. srpna 2024

 nejzazší termín zveřejnění výsledků


Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z českého jazyka a matematiky formou testu.  K přijímací zkoušce pošle střední škola uchazeči pozvánku písemně příp. emailem. Uchazeč může také místo příjímací zkoušky doložit výpis z jednotné přijímací zkoušky z 1.kola přijímacího řízení, potom ji nemusí konat. Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy 29. srpna 2024 zveřejněním na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole. Škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí. Zápisový lístek se nepodává. Uchazeč musí škole potvrdit nástup do školy.

Důležité dokumenty


Přijímací řízení pro učební obory


Důležité termíny přehledně – 3. kolo

15. srpna 2024

termín, do kterého je možné podat přihlášku na střední školu

29. srpna 2024

zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webu školy


Uchazeči nekonají přijímací zkoušku.

Střední škola pošle uchazeči informace k přijímacímu řízení písemně. Výsledky přijímacího řízení vyhlásí ředitelka školy na webových stránkách školy a na veřejně přístupném místě ve škole, rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno. Zápisový lístek se nepodává. Uchazeč musí škole potvrdit nástup do školy.

Důležité dokumenty


Kontaktujte nás


Střední škola zahradnická náměstí Hilmarovo 1 507 32 Kopidlno  +420 493 552 121  +420 493 551 421 info@zahrskola.cz Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Šulcová  +420 602 229 846 sulcova@zahrskola.cz