Projekt „Zlepšení kvality vzdělávání na Střední škole zahradnické, Kopidlno“

Martin KhunProjekty

 

Projekt „Zlepšení kvality vzdělávání na Střední škole zahradnické, Kopidlno“; CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_35/0030/00052 je spolufinancován Evropskou unií.

Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Plakát projektu