Projekt Šablony II – Zlepšení kvality vzdělávání na Střední škole zahradnické, Kopidlno

Ludmila ŠulcováProjekty

Projekt „Šablony II – Zlepšení kvality vzdělávání na Střední škole zahradnické, Kopidlno“; CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014058 je spolufinancován Evropskou unií. Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání, odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Plakát projektu