Projekt „Modernizace a doplnění technického vybavení zahradnických oborů“

Martin KhunProjekty

Střední škola zahradnická v Kopidlně realizuje v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod projekt  názvem „Modernizace a doplnění technického vybavení zahradnických oborů“ pod registračním číslem CZ.1.13/4.200/36.01300. Projekt byl zdárně ukončen 31.5.2015.

Zahradní technika, zemědělské stroje a další vybavení nakoupené v roce 2015 v rámci projektu „Modernizace a doplnění technického vybavení zahradnických oborů“ je využíváno během praktické i teoretické výuky žáků a při obhospodařování školní hospodářství. Žáci se je ve velmi krátké době naučili obsluhovat. Některé stroje – sečka ruční či nesená za traktorem nebo rotavátor mohou obsluhovat jen žáci, kteří již mají řidičský průkaz, což působí na žáky motivačně ve smyslu získání řidičského oprávnění. Především při jarních pracích využíváme drtič větví z průklestů.
Všechny nově pořízené stroje slouží v teoretické výuce předmětu stroje a zařízení, žáci se seznamují s technikou, se kterou mohou pracovat v moderních zahradnických podnicích. Při hodinách teorie i praktického vyučování žáci též využívají pracovní nábytek, jež je také přizpůsoben pro zahradnický obor. Podmínky praktického vyučování jsou významně vylepšeny.
Nemenším přínosem jsou v projektu pořízené stroje a další vybavení při obhospodařování zámeckého parku a školního hospodářství.