Globální svět 2016

Martin KhunProjekty

V rámci Dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2016 realizuje Střední zahradnická škola v Kopidlně v tomto roce projekt Globální svět 2016 č.j. 24481/2015-88. Témata s globální problematikou jsou dlouhodobě zařazována do projektového vyučování všech vyučovaných oborů. V letošním roce se zabýváme poznáváním Evropy. Těšíme se, že díky projektu vyrazíme do některého z evropských států na exkurzi a poznáme ho nejen „na papíře“.
V říjnu 2016 jsme poznali část severní Itálie – krásná města Padovu, Veronu, Florencii a další, typickou přírodu – flóru i faunu, zahrady a parky, rybářská městečka i obří akvárium. Projekt byl úspěšně ukončen 30.11.2016.

Program exkurze