Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v KHK

Ludmila ŠulcováProjekty

Projekt číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0001. Cílem projektu je zvýšit zájem žáků o přírodovědné a technické vzdělávání ve středních a základních školách. V průběhu dvou let trvání projektu dojde k vytvoření moderní biolaboratoře a vytvoření skleníkové učebny. Žáci navštíví v rámci odborných exkurzí … >>

Modernizace a doplnění technického vybavení

Ludmila ŠulcováProjekty

Střední škola zahradnická v Kopidlně realizuje v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod projekt s názvem „Modernizace a doplnění technického vybavení zahradnických oborů“ pod registračním číslem CZ.1.13/4.200/36.01300. Projekt byl zdárně ukončen 31.5.2015.  

Kurzy pro tvorbu a správu zeleně a floristické kurzy

Ludmila ŠulcováProjekty

Projekt v rámci globálního grantu CZ.1.07/3.2.10 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Královéhradeckém kraji Střední škola zahradnická v Kopidlně realizuje v rámci globálního grantu – Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Královehradeckém kraji v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – projekt … >>